YAYINCI KURALLARI

 

1-Yayıncımız dinleyicilerimizle ilgilenmelidir radyoyu uzun süre terk edemez.

2-Başka radyolarda yayın yapan yayıncımıza artık yayın verilmeyecektir.

3-15 gün yayın almayan bir yayıncıya yayın verilmez (özel durumlar hariç)

4-Yayıncı inisiyatifi elinde bulundurmalı sohbeti yönlendirmelidir.

5-Özel yazışmalar ve guest, gastlar kapalı tutulacaktır.

6-Sitemiz ve radyomuz dışında başka bir site ve radyo konuşulmayacak.

7-Yayıncılarımız herkese eşit mesafede olmalı dinleyicilerimize tepeden bakan bir tavır içinde olmamalıdır.

8-Tüm bu kurallara uyan yayıncımız baş tacımızdır diyor Radyo Zengin olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.